Miljöpolicy!

Vår målsättning är att aktivt integrera miljöfrågor i hela vår verksamhet och på
det viset bidra till en bättre miljö för företagets kunder samt samhället och naturen

 1. Företaget skall aktivt arbeta med utbildning och utveckling för att öka miljökompetensen
  inom företaget och på det viset få en fortsatt förbättring av miljöarbetet
 2. Företaget skall eftersträva att arbeta med moderna, godkända material som skapar en god
  arbetsmiljö såväl under som efter arbetet både för beställare samt entreprenör.
  Maskiner, verktyg och arbetsmetoder skall vara moderna och ändamålsenliga samt
  ge en säker arbetsplats
 3. Återvinning av material och emballage ska ske i största utsträckning och miljöfarligt material
  ska omhändertagas på bästa sätt