Kvalitetspolicy!

Svärds Snickeri skall leverera tjänster och produkter som motsvarar förväntningar
hos våra kunder

  1. Vår målsättning är att göra rätt från början,leverera produkter och tjänster i tid och till rätt pris.
    Detta skall gälla för allt arbete inom företaget, på så sätt är alla anställda med och skapar
    fördjupade, långsiktiga kundrelationer
  2. Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprättshålls och skall tillse
    att resurser finns för ständiga förbättringar och att kvalitetsmål uppnås.
  3. Att det alltid är rent och städat under & efter slutfört arbete